۱۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

کرم ها و فتنه...

{تمثیلات و مثالهای مهدوی - شماره 23}

 

حضرت علی علیه السلام می فرماید: «برای شما مثالی می زنم؛ شخصی مقداری گندم داشته و آن را باد داده و [به اصطلاح] غربال و پاکیزه کرده، در خانه انبار نموده و درب آن را بسته...

بعد از مدتی که درب انبار را باز می کند می بیند در گندم، جانور پیدا شده (کِرم افتاده!) گندمها را بیرون آورده و دوباره پاک کرده و باد می دهد، سپس دوباره در آن انبار می گذارد و درب آن را می بندد. بعد از مدتی وارد انبار شده می بیند باز در گندم ها کرم پیدا شده! [باز پاک و غربالشان می نماید و] این عمل را چندین بار تکرار می کند تا نماند مگر "اندکی گندم از یک بار" که دیگر کِرم نتواند هیچ آسیبی به آن برساند.

شما را نیز گرفتاریها باید اینگونه خالص نماید، تا اینکه از شما جز گروهی که فتنه ها نمی تواند آسیبی بدان برساند، کسی دیگر باقی نماند.

[غیبت نعمانی، ص۲۱۰]

 

23o

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)

  • جمعه ۱۴ ارديبهشت ۹۷

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران

71y

 

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران

تا از دلم بشویی غم های روزگاران

 

**اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج**

 

**********

زنى به حضور حضرت داوود (علیه السلام) آمد و گفت: اى پیامبر خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟

داوود (علیه السلام) فرمود: خداوند عادلى است که هرگز ظلم نمى کند.

سپس فرمود: مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است که این سؤال را مى کنى؟

زن گفت: من بیوه زن هستم و سه دختر دارم، با دستم ریسندگى مى کنم، دیروز شال بافته خود را در میان پارچه اى گذاشته بودم و به طرف بازار مى بردم تا بفروشم و با پول آن غذاى کودکانم را تهیه سازم ، ناگهان پرنده اى آمد و آن پارچه را از دستم ربود و برد و تهیدست و محزون ماندم و چیزى ندارم که معاش کودکانم را تأمین نمایم .

هنوز سخن زن تمام نشده بود که ...

در خانه داوود (علیه السلام) را زدند ، حضرت اجازه وارد شدن به خانه را داد ، ناگهان ده نفر تاجر به حضور داوود (علیه السلام) آمدند و هر کدام صد دینار (جمعاً هزار دینار) نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند: این پولها را به مستحقش بدهید.

حضرت داوود (علیه السلام) از آن ها پرسید : علت این که شما دسته جمعى این مبلغ را به اینجا آورده اید چیست ؟

عرض کردند: ما سوار کشتى بودیم ، طوفانى برخاست ، کشتى آسیب دید و نزدیک بود غرق گردد و همه ما به هلاکت برسیم، ناگهان پرنده اى دیدیم، پارچه سرخ بسته اى به سوى ما انداخت ، آن را گشودیم، در آن شال بافته دیدیم، به وسیله آن مورد آسیب دیده کشتى را محکم بستیم و کشتى بى خطر گردید و سپس طوفان آرام شد و به ساحل رسیدیم و ما هنگام خطر نذر کردیم که اگر نجات یابیم هر کدام صد دینار، بپردازیم و اکنون این مبلغ را که هزار دینار از ده نفر ماست به حضورت آورده ایم تا هر که را بخواهى، به او صدقه بدهى.

حضرت داوود (علیه السلام) به زن متوجه شد و به او فرمود :

پروردگار تو در دریا براى تو هدیه مى فرستد، ولى تو او را ظالم مى خوانى؟

سپس ‍ هزار دینار را به آن زن داد و فرمود : این پول را در تأمین معاش کودکانت مصرف کن ، خداوند به حال و روزگار تو ، آگاهتر از دیگران است.

 

امام جواد (علیه السلام) می فرمایند :

اعتماد به خداوند بهای هر چیز گران‌بها و نردبان هر امر بلند ‌مرتبه‌ای است.

[بحار الأنوار، جلد 75، صفحه 364]

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)؛ حس آرامش (Hessearamesh.ir)

  • جمعه ۱۴ ارديبهشت ۹۷

Mahdavi Prayers and Salutations - First series

In the subject of “Mahdavi Prayers and Salutations”, we are going to study topics like prayers related to Imam Mahdi (PBUH)

some special prayers for days and months, resorting to Imam Mahdi (PBUH), Ziarahs (a type of salutations) and …We recommend all of you, helper to Imam Mahdi (PBUH), to find the book of Sahifah Mahdiah by Sayyed Murteza Mujtahedi Sistani and use it.

The prayer of Imam Mahdi (PBUH)

Qutb Ravandi writes: “The prayer of Imam Mahdi (PBUH), may our souls be his ransom, has two Rakats. In each Rakat the Surah “AL-FAATEHAH” should be recited and once arriving “Thee do we worship, and Thine aid we seek” this verse should be repeated 100 times and after finishing the prayer, salute Prophet Muhammad (PBUH) and his progeny100 times and then ask Allah your need.” (Da’avat Ravandi, p. 89)

This prayer is not exclusive to special time and place and reciting a Surah is not obligatory after the Surah “AL-FAATEHAH” and no specific benediction is recommended after the prayer.

 

The prayer of the Holy Mosque of Jamkaran

Hasan ibn Muthlah says: “My master, Imam Mahdi (PBUH), told me: “People should be eager for (come to) this place (Jamkaran) and cherish it and offer 4 Rakats of prayer: two Rakats for salutation and honor of the mosque and in each Rakat recite the Surah al-Hamd once and the Surah al-Ikhlas seven times and recite the special dhikr (invocation) of every Rukoo (bowing with the hands on the knees) and Sujud (prostration) seven times.

And after those, two Rakats for Imam Mahdi (PBUH), in each Rakat recite the Surah “al-Hamd”, once reaching “Thee do we worship, and Thine aid we seek”, repeat it a hundred times, then finish the Surah “al-Hamd” and recite the Surah “al-Ikhlas” after that and recite the special dhikr of every Rukoo and Sujud seven times and offer the second Rakat the same way. When the prayer is completed, say “There is no God but Allah” and recite the Tasbih of Lady Fatimah (PBUH) and prostrate and recite salutation a hundred times.”

 “Then he said: “Anyone who offer this prayer is like he has offered it in the Kaaba.””

(Jannah al-Ma’va, p. 231)

 

Read the rest 

  • پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۹۷

معرفی کتاب "ظهور نور"

{معرفی کتب مهدوی - شماره 19}

 

این کتاب ترجمه «الشّموس المضیئة فی الغیبة و الظهور و الرجعة» نوشته علی سعادت پرور است که آن را سیدمحمدجواد وزیر فرد با قلمی روان و شیوا ترجمه نموده اند. همان گونه که مؤلف در مقدمه می نویسد: در این کتاب با تکیه بر آیات قرآن و روایات پیامبر اکرم و ائمه اطهار درباره زندگانی حضرت قائم و وقایع مربوط به آن توضیحاتی ارائه می شود.

مؤلف مجموعه مباحث را در ضمن چهار باب که هر باب مشتمل بر چند فصل است، در طی دویست و نود و سه صفحه به شرح ذیل تنظیم و ارائه نموده است.

باب اوّل: مسائل مربوط به قبل از غیبت صغری

باب دوم: روایات دوره غیبت صغرا و کبری

باب سوم: وقایع زمان ظهور تا رجعت

باب چهارم: رجعت

 

19vv          19v

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)

  • چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۹۷

The importance and the necessity to pray for the Reappearance - First series

“The etiquette of prayer” 1/2

Now that the importance of praying and its wonderful effects came to light, (by the previous number of this subject) we proceed to study the etiquette of praying. It is written in volume 93 of Bihar al-Anwar: “If you don’t observe the condition of praying, don’t expect your prayer to be answered.”

1. Prayer should start with the name of Allah. The Prophet Muhammad (PBUH): “A prayer that starts with “In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful” won’t be rejected.” *1

2. A prayer should include the praise and worship of Allah. Imam Sadiq (PBUH) says: “Any prayer that is offered without the praise and worship of Allah before it, is incomplete and fruitless.”*2

3. Salutation to Prophet Muhammad and his Progeny. Prophet Muhammad (PBUH) said: “Your salutation to us makes both your prayer accepted and your deeds pure.”*3

4. Seeking intercession. It has come in Verse 35 of the Surah al-Ma’ida: “Seek the means of approach unto Him” (meaning Ahl-al-Bayt).

5. Confessing sins. Imam Sadiq (PBUH): “Prayer consists of praise of Allah and then confessing sins…”*4

(1. Bihar al-Anwar 93/313; 2. Al-Kafi 2/503; 3. Bihar al-Anwar 94/54; 4. Bihar al-Anwar 93/318)

 

The etiquette of prayers 2/2

The continuation of previous number↩️

6- It should not be out of negligence and it must be offered with deep attention. Imam Sadiq (PBUH): “Allah does not answer prayers of a neglectful person. So pray carefully and attentively.”*1

7- Purity of food, drink and clothes. Prophet Muhammad (PBUH) said: “One who wishes his prayers to be answered, his food and trade must be Halal (pure).”*2

8- Paying the rights of the people. Imam Sadiq (PBUH) said: “Allah says” “I swear by My Honor, I will never answer prayers of the oppressed one who has done the same to another one.””*3

9- Abandoning the sin which is obstacle to answering the prayers. Imam Baqir (PBUH) said: “A servant asks Allah a favor … Then the servant commits a sin and Allah tells the angels: “Do not grant his need and deprive him of it.””*4

10- Being optimistic to the acceptance of the prayer. It is said in a Hadith: “When you are praying, ask Allah with all your heart and soul, and then believe in the acceptance of it.”*5

11- Persistence and insistence on prayers. It is written in the Old Testament: “Do not get tired of praying because I (Allah) won't get tired of answering.”*6

(1& 5-Bihar al-Anwar 93/323; 2 & 6-Bihar al-Anwar 93/372; 3-Bihar al-Anwar 93/320; 4-Bihar al-Anwar 73/328.)

 

Read the rest 

  • سه شنبه ۱۱ ارديبهشت ۹۷

سفیانی (1)

{دیکشنری مهدوی - شماره 19}

 

س - سفیانی (بخش اول)

نام و نَسَب او: امام صادق علیه السلام فرمودند: پسر خورنده جگرها (هند جگرخوار) از بیابانی خشک خروج میکند... نامش عثمان و نام پدرش عنبسه است. او از فرزندان ابوسفیان است.*۱

ویژگی هایش: امام باقر علیه السلام فرمودند: سفیانی... هرگز خدا را نپرستیده و هرگز مکه و مدینه را ندیده است. او میگوید: خدایا انتقام، سپس دوزخ.*۲

امام صادق علیه السلام: اگر سفیانی را ببینی، خبیث ترین انسانها را دیده ای... به قدری خبیث است که زنی را که از او فرزند دارد زنده به گور میکند از ترس آنکه مبادا مکانش را نشان بدهد.*۳

حتمی بودنِ قیامش: امام باقر علیه السلام: برخی از امور غیر حتمی اند و برخی حتمی، و سُفیانی از جمله امور حتمی است که چاره و گریزی از آن نیست.*۴

امام رضا علیه السلام فرمودند: قیام قائم از سوی خدا حتمی است و خروج سفیانی نیز از سوی خدا حتمی است و هرگز بدونِ سفیانی، قائمی نخواهد بود.*۵

[1و۳- کمال الدین باب۵۷؛ ۲و۴- غیبة نعمانی باب۱۸؛ ۵- قرب الاسناد ح۱۳۲۹]

 

19b

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)

  • دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۹۷

Mahdavi Lifestyle - First series

The concept of Mahdavi lifestyle

Lifestyle is the combination of actions and thoughts that together makes the puzzle of our life as a whole.

The awaiting person should choose a lifestyle that makes his master smile when his deeds are presented to Imam Mahdi (PBUH). So, firstly it is necessary to be acquainted with the lifestyle that is approved by Imam Mahdi (PBUH) and then employ it in daily life carefully.

Mahdavi lifestyle is the same as the religious lifestyle; but who cares about Mahdism and the Reappearance, does these religious actions with the intension of satisfying his master. For example when he is training a child, he thinks about how to raise a child who is a helper to Imam Mahdi (PBUH). Or when he gives alms, his first intention is Imam Mahdi’s (PBUH) well-being.

In this section of Mahdavi Messages, we are looking to state the points that give our lives flavor of Imam Mahdi (PBUH).

 

The tableau of life

An awaiting person always heeds the issue that he’s awaiting the Reappearance and not the presence in his choices and finds Imam Mahdi (PBUH) present and an observant over his choices.

An awaiting person has a narration installed on the wall of his heart like a tableau and constantly thinks about it in various moments of his life and chooses his lifestyle based on this narration.

Musa ibn Sayyar says: “Imam Reza (PBUH) and I arrived in Tous. We heard whimpering… A few people were attending a funeral. I saw Imam Reza (PBUH) dismounted from his horse and approached the corpse. He lifted him and brought him close to himself. When the corpse was taken near the grave, Imam Reza (PBUH) came and stood above the corpse. He put his hand over the corpse’s chest and said: “I give you the good news that you’re in heaven. From now on, there is no fear for you.”

I asked: “Do you know this deceased?” He said: “Don’t you know that our Shiites’ deeds are presented to us every morning and night? Then if we see a flaw in their deeds, we would ask Allah for their forgiveness and if we see a good deed we would ask for his reward.”” (Bihar al-Anwar, v. 49)

 

Read the rest 

  • يكشنبه ۹ ارديبهشت ۹۷

آیا خود امام زمان مایل و منتظر ظهور است؟

{پرسش و پاسخ مهدوی - شماره 19}

 

ابتدا باید بدانیم که امام زمان عجل الله فرجه از همۀ ما بیش‌تر آرزوی ظهور را دارد و برای آن دعا می‌کند و بارها به شیعیان نیز فرموده‌اند برای تعجیل در ظهورم دعا کنید.

آن حضرت با دیدن این همه ظلم و فساد در دنیا، بیش از ما ناراحت می‌شود  و منتظر روزی است که بتواند عدالت و معنویت و اسلام را در تمام جهان حکم فرما نماید.

طبق روایت امام صادق علیه السلام، منظور از مضطر (ناچار) در آیۀ ۶۲ سورۀ نمل، امام مهدی است؛  یعنی ایشان در دوران غیبت در حال ناچاری به سر می‌برند و هر آن منتظر پایان این دوران است.

[الاحتجاج، طبرسی، ج۲ ؛تفسیر قمی ج۲، ص۱۲۹]

 

19m

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)

  • شنبه ۸ ارديبهشت ۹۷

The duties of the awaiting people - First series

“Constant expectation for Imam Mahdi’s Reappearance”

One of the duties of the awaiting people is to wait for his reappearance and to prepare themselves for that enormous event. God in the Quran accounts worshiping as a goal of human creation.”

The Prophet says while interpreting this verse in the Quran that the best worship is expectation for Imam Mahdi’s Reappearance

Mekyal al-Makarem, volume 2

A reminder:

We should examine ourselves to see how much we are really waiting for Imam Mahdi.

 

Remaining patient in annoyance and denial

Imam Sadiq (PBUH): “When you are faced with difficulty and hardship in our way, be patient and recommend each other to resist.”

“Every person who is waiting for imam Mahdi and is patient in tolerating the annoyance and fear in this way, he will be in our company in the other world.”

Mekyal al-Makarem, volume 2—  Rouzeh Kafi, page37

Types of patience in the occultation based on narrations:

1. Being patient for the duration of the occultation

2. Being patient against annoyance and denial and ridicule of the opponents.

3. Being patient against calamities and disasters

4. Being patient when you see believers’ calamities caused by enemies while you cannot defend them.

 

Read the rest 

  • جمعه ۷ ارديبهشت ۹۷

السلام علیک یا صاحب الزمان (عجل الله فرجه)

84y

 

السلام علیک یا صاحب الزمان (عجل الله فرجه)

 

**اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج**

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)

  • جمعه ۷ ارديبهشت ۹۷
امام صادق (علیه السلام) :
هر کس خوشحال می شود و دوست دارد که در شمار یاران حضرت مهدی باشد، باید سه ویژگی داشته باشد: منتظر بودن، با وَرَع بودن، اخلاق بزرگوارانه داشتن.
(ورع یعنی دوری از گناه، تقوا داشتن و دوری از مکروهات و شُبَهات)
طبقه بندی موضوعات
آرشیو مطالب