+ بابا! ظهور چه روزیه؟

- جمعه دخترم.

+ جمعه ها که همه خوابیم...!!

 

225z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)