شهید مصطفی چمران :

تغییر و تحول روحی انسان‌هاست که یک انقلاب را می‌سازد و به پیروزی می‌رساند و این بزرگترین و مهمترین چهره انقلاب است.

باید بدانیم امام زمان به انتظار لحظه‌ای است که این تحولات درونی که باید در قلب و روح انسان‌ها بوجود آید به حد کمال برسد تا حضرت بتوانند ظهور کنند.

 

175z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)