در زمان غیبت کبری به کسی منتظر گفته می‌شود و کسی می‌تواند زندگی کند که منتظر باشد...

منتظر شهادت، منتظر ظهور امام زمان خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادت طلبی می‌خواهد.

[بخشی از وصیت‌نامه شهید مهدی زین الدین]

 

173z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)