{امام زمان از منظر روایات - شماره 36}

 

امام علی علیه السلام میفرمایند: «همانا یاران قائم همگی جوانند و پیر در میانشان نیست مگر به اندازه سرمه در چشم یا به قدر نمک در توشه راه و کمترین چیز در توشه راه نمک است»

[غیبت نعمانی - باب ٢٠]

بیا تا جوانم بده رخ نشانم

که این زندگانی وفایی ندارد

 

36f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)