آیا میدانستید ؟

صدقه دادن به قصد سلامتی امام زمان، از نشانه های دوستی نسبت به بستگان پیامبر اکرم است.

 

48z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)