{دیکشنری مهدوی - شماره 33}

 

م - مدعیان بابیت

دروغگویانِ مدعی بابِ مهدی بودن هستند. مدعی رابطه با حضرت بودند. عواملی که باعث میشد خود را رابط بین مردم و امام معرفی کنند عبارتند از:

۱- سستی ایمان.

۲- طمع در اموال امام.

۳- رسیدن به شهرت.

۴- انگیزه های سیاسی.

م - مرجع تقلید

مراجع تقلید نایبان عام حضرت مهدی در دوران غیبت هستند. عقل، دستور می دهد که فرد ناآگاه، از دانشمندی آگاه و دانا راهنمایی بجوید و از او تقلید کند.

م - مرکز حکومت امام زمان

مرکز آن، مسجد کوفه می باشد.

 

33b

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)