{مهدویت و ولایت فقیه - شماره 36}

 

تمامی موارد گفته شده یعنی اهداف، روش ها مبانی و... به عنوان ویژگی‌های نظام ولایت فقیه شناخته می‌شوند که البته می‌شود این موارد را تحت عناوین مختلف دیگری هم دسته‌بندی کرد اما هدف اصلی بررسی و بیان این ویژگی‌ها است و تمام این موارد در تحت لوای نظام مبتنی بر ولایت فقیه فراهم خواهد شد.

در حال حاضر تنها حکومت موجود که بر همین اساس شکل گرفته و اداره می‌شود. جمهوری اسلامی ایران است که بعد از انقلاب اسلامی در این مسیر قدم برداشته است. البته باید به این نکته اشاره کرد که رسیدن به تمامی اهداف نظام ولایت فقیه قطعاً زمان‌بر و مستلزم تلاش‌ها و ممارست‌های بسیار خواهد بود.

اما با وجود دشمنی‌ها و مخالفت‌های بسیاری که در این زمینه شکل گرفته است، میزان پیشرفت و حرکت در این مسیر قابل توجه بوده و دشمنی‌هایی که از سوی سپاهیان مستکبر شیطان شکل می‌گیرد خودش نشان از حرکت در مسیر صحیح و حق است. و قطعاً حرکت در مسیر ظهور منجی آخرالزمان با سختی‌هایی همراه خواهد بود و با پشت سر گذاشتن این مشکلات می‌توان به ساحل آرامش رسید.

 

36ae

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)