{توجیح المسائل کربلا - شماره 5}

 

اینکه گروهی جایگاهِ اجتماعی دارند یا تعداد طرفدارانشان زیاد است (با وجود اینکه در زمینه‌ای خاص مهارت دارند)، دلیل بر صحتِ تمامِ اعمالِ آنها نمی‌شود.

ما باید ارزشهای زندگیمان را بر اساس نظراتِ فردی (امام زمان) تنظیم کنیم که از همه عاقل‌تر و عادل‌تر است.

به عقیده شما نظر سلبریتی‌ها مهم است یا امام زمان؟ بعضی افراد در ظاهر عمل خوبی انجام می‌دهند، اما در باطن به دنبال منافع خود هستند.

آدمها مثل کتاب هستند، از روی بعضی باید رونوشت گرفت، بعضی را باید چند بار بخوانی تا بتوانی درکشان کنی، اما بعضی از کتابها را باید نخوانده کنار گذاشت.

کربلا رخ داد، چون گروهی منافق، کتابِ اشتباهی را علم کردند و با همین ترفند، طرفدارانِ خود را زیاد کردند و با شعار «بُغضاً لِأَبیک» لشکر کشی کردند. طرفدارانشان جوری توجیه شده بودند که حتی در فرات، غسلِ شهادت می‌کردند؛ همه اینها یک دلیل داشت و آن هم این بود که آنها با کتابی به اسمِ قرآنِ ناطق آشنایی نداشتند.

 

5ii

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)