{یمانی دروغین - شماره 11}

 

احمداسماعیل‌بصری بنا بر حدیثی دربارۀ وصیت پیامبر که شیخ طوسی آن را در کتاب الغیبه خود آورده است، ادعا می‌کند که او اولین مهدی و امام سیزدهم است.

مضمون این حدیث که پیامبر به حضرت علی دستور دادند آن را بنویسد، این است که بعد از پیامبر دوازده امام (به ترتیب اسامی ائمه را ذکر می‌کند) و بعد از آن دوازده مهدی خواهد آمد و اولینِ این مهدیون، فرزند امام زمان است که سه نام دارد: عبدالله، احمد و مهدی.*۱

در نقد این ادعا باید گفت:

1️⃣ این حدیث مشهور نبوده و مورد اعتنای علما نیست.

2️⃣ حدیث از نظر سند در پایین‌ترین درجۀ اعتبار قرار دارد.

3️⃣ احمد بصری معتقد است روایت شیخ طوسی دربارۀ مهدیون متواتر است و افراد زیادی مضمون این روایت را نقل کرده‌اند، در حالی که این حدیث نه تنها متواتر نیست بلکه بسیاری از علما فرزند داشتن حضرت مهدی در دوران غیبت را رد کرده‌اند و در هیچ روایتی هم نیامده که نام فرزند ایشان احمد است.

ان‌شاءالله در پیام‌های بعدی به دیگر ادعاهای این فرد خواهیم پرداخت.

[۱. الغیبة طوسی، ح ۱۱۱]

 

11af

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)