{مهدویت و ولایت فقیه - شماره 16}

 

مسئلهٔ آزادی، از اولین مسائلی که انسان همیشه به دنبال آن بوده و هست و هنوز نیز به تعریف درستی در موردِ آن نرسیده است. آزادی موضوعی است که همیشه تفسیرهای مختلفی دربارهٔ آن وجود دارد و هر شخص و گروهی بر اساس اهداف و مقاصد خود در مورد آن نظر می‌دهد. اگر آزادی درست معنا شود، به تبع آن، بسیاری از موضوعات حل و فصل می‌شود.

مشکل اینجاست که بسیاری از انسان‌ها هر نوع محدودیتی را به عنوان سلب آزادی در نظر می‌گیرند. با چنین دیدگاهی قطعاً آزادی با مسائل بسیاری جور در‌نمی‌آید. مسئلهٔ ولایت فقیه یکی از مواردی است که بسیاری از آن به عنوان عامل سلب آزادی یاد می‌کنند.

البته طبیعی است که جوامع غربی که آزادی را در ولنگاری و بی‌بند و باری می‌دانند، محدودیت‌های دنیوی برخی از قوانین و تعالیم دینیِ مناسب رشد و تعالی روح انسان را به عنوان عوامل سلب آزادی مطرح ‌کنند اما نظر اسلام در مورد آزادی متفاوت است.

در اسلام، آزادی چیزی جز برداشتن موانع مسیر پیشرفت جامعه نیست. به همین علت، می‌توان گفت ولایت فقیه به‌عنوان وسیله‌ای برای رساندن انسان به ولایت امام معصوم سلب آزادی نیست و محدودیت‌هایی که در این زمینه برای انسان ایجاد می‌شود، به نفع جامعهٔ بشری و زمینه‌ساز رسیدن او به آزادی حقیقی است.

 

16ae

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)