{امام مهدی در کلام علما و بزرگان - شماره 35}

 

آیت الله بهجت میفرماید:

خیلی از علمای اهل سنت مخصوصاً عُرفای آن ها به خاتم الاوصیا اقرار کرده اند. حتی صدر الدین قونوی شاگرد محی الدین در وصیت نامه اش مینویسد:

"اگر امام مهدی را درک کردید، معارف را از او یاد بگیرید و از او تجاوز نکنید و حرف شخص دیگر را گوش نکنید."

[کتاب در محضر بهجت، ش ۱۰۹۷]

 

35k

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)