{مهدویت و ولایت فقیه - شماره 18}

 

اگر بگوییم به تعداد نظام‌های سیاسی موجود، تعریف برای کلمهٔ دموکراسی پیدا می‌شود، اشتباه نگفته‌ایم. دموکراسی واژه‌ای است که شاید در هر گوشهٔ دنیا به‌طور خاصی معنا شده باشد.

حال سوال اینجاست که آیا دموکراسی در نظام ولایت فقیه جایگاهی دارد یا در این نظام، صرفاً ولیّ فقیه تصمیم‌گیرنده است و مردم جایگاهی در تصمیمات ندارند؟

شاید یکی از علت‌هایی که باعث می‌شود چنین شبهاتی مطرح شود این است که ما تصور می‌کنیم دموکراسی مدل ثابت و معینی دارد و نظام‌های سیاسیِ دیگر را با آن مدل می‌سنجیم. همچنین شاید تصور می‌کنیم آن مدلِ ثابت، صرفاً همان دموکراسیِ تعریف‌شده در غرب و توسط غرب است.

در حالی که همان‌طور که در ابتدا گفتیم، در دنیا تعاریف مختلفی برای دموکراسی وجود دارد. پس تنها مدل صحیح دموکراسی، نمونهٔ ارائه‌شدهٔ کشورهای غربی نیست. اتفاقاً دموکراسی غربی با بعضی از اصول و احکام دین مبین اسلام سازگاری ندارد.

چیزی که مشخص است، این است که مردم به‌عنوان یکی از ارکان حکومت‌ها، جایگاهی مهم در نظام سیاسی کشورها دارند. اسلام نیز بر همین اساس با مطرح کردن رابطه‌ای نوین بین مردم و حکومت، اهمیت زیادی برای این مسئله قائل شده است؛ طوری که هم نظر مردم لحاظ گردد و هم بهترین روش حکومتی موافق با احکام اسلام در جامعه پیاده شود.

 

18ae

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)