{نقش ایرانیان در ظهور - شماره 23}

 

همانطور که در پیام قبلی اشاره شده بود، یکی از اهداف انقلاب اسلامی، صدور انقلاب می‌باشد. انقلابی که در سایهٔ معارف مهدوی قابل اجرا است.

البته باید گفته شود که منظور از صدور انقلاب، صدور فرهنگ انقلاب اسلامی است. و این فرهنگ، بدون توجّه و دست‌اندازی به مرزهای جغرافیایی کشورها، به قلب مردمان آزاده نفوذ کرده و روحیهٔ ایستادگی در مقابل ظلم، ستم و استکبار را در وجود افراد تقویت می کند. روحیه‌ای که خود می تواند، آغازی بر مسیر ظهور امام مهدی باشد.

جان اسپوزیتو یکی از اندیشمندان آمریکایی در این زمینه گفته: «دوست و دشمن معتقدند انقلاب ایران تأثیر به‌سزایی بر جهان اسلام و غرب داشته است. این انقلاب برای برخی منبع الهام و انگیزه بوده است... جمهوری اسلامی ایران از ابتدا صدور انقلاب را از ارکان سیاست خود قرار داده است.»*۱

و این فرهنگی که یک روز در ایران نمایان شد، امروزه در خیلی از کشورهای مختلف دیگر در حال رشد و شکل‌گیری است که می‌تواند زمینه‌ساز ظهور امام زمان باشد.

[۱- کتاب انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن]

 

23ac

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)