{غرب و مهدویت - شماره 31}

 

به دلایل مختلف، اندیشه مهدویت در اسلام - به ویژه در روایت شیعی - مورد توجه بسیاری از اندیشمندان غربی قرار گرفته است. فارغ از هدف این متفکران، مباحث مطرح شده از سوی این افراد، نوع نگاه غرب به مفاهیم اسلامی و شیعی را نمایان می‌سازد.

یکی از مباحث مهم در این باره، نقش قیام امام حسین در شکل‌گیری و هدف دهی به اندیشه مهدویت ‌است. اکثر این پژوهشگران اقرار کردند که حرکت امام حسین بر علیه ظلم حاکمان و نقش شهادت او و یارانش، در پایه گذاری اولیه مفهوم مهدویت، در سیر تکاملی اندیشه شیعه نقش اصلی را داشته و حتی انتقام گیری مهدی از خون شهید کربلا را از جمله اهداف مهم قیام ایشان دانسته اند.

دقت در نوشته‌های این اندیشمندان، ما را در دریافت نوع نگاه آنها به این دو مفهوم بنیادین راهنمایی کرده و می‌تواند به نوعی ما را از اشکالات خود در طرح این مباحث آگاه کند. در پیام های آینده پیرامون نظرات آنها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

[مقاله اندیشه حسینی - مهدوی از منظر اندیشمدان غربی]

 

31ff

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)