{توجیح المسائل کربلا - شماره 31}

 

باورش سخت است اما عده ای برای مقابله با امام حسین، تهمت های فراوانی به امام زدند و از آنها برای توجیح کار خود استفاده کردند. یکی از توجیهات معروف دشمن این بود که امام حسین از دین جدش خارج شده و قصد اختلاف افکنی در میان امت را دارد و از این راه مردم را بر ضد امام شوراند.

امروز هم گاهی قضاوتی اشتباه یا اعتماد به تهمتی ناروا، سبب آسیب به یاران امام زمان یا خود ایشان می شود. پس نباید بدون تحقیق در مورد درستی یک کلام، بر اساس حرف دیگران، به افراد بر چسب بزنیم. بعلاوه گاهی ما افراد را از زاویه دید خودمان می بینیم و ناخواسته دچار اشتباه می شویم. پس بهتر است نگاهمان را دوباره بررسی کنیم و سطحی نگر نباشیم.

همه اینها به کنار، نباید فراموش کنیم که در طول تاریخ، دشمنان همواره تهمت های بسیاری به مردان خدا زدند، اما آنها از راه خود عقب نشینی نکردند؛ پس مبادا از تهمت و قضاوت دیگران دلگیر و ناامید شوید، زیرا برای یک منتظر، فقط نظر امام زمان مهم است. اینطور نیست؟

 

32ii

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)