{مهدویت و ولایت فقیه - شماره 11}

 

احتمالاً این جملۀ امام خمینی که فرمودند: «ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله است.» را شنیده‌اید اما واقعاً معنا و تفسیر این جمله چیست؟

آیا اختیاراتی که به‌خاطر رسول خدا و معصوم بودن برای پیامبر وجود داشت، برای ولی فقیه نیز وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید این نکته را بدانیم که تعاریف مختلفی برای ولایت ذکر شده که یکی از آن‌ها، رهبری و حکومت است؛ تعریفی که در مبحث ولایت فقیه، مدنظر ماست.

با وجود این تعریف، به‌راحتی می‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم. پس منظور از این جمله این است که: «هر آنچه برای پیامبر و ائمۀ معصومین در زمینۀ رهبری و حکومت جامعه ثابت باشد، عیناً برای فقیه هم ثابت خواهد بود. اما مابقی اختیارات که از جهت پیامبر و امام و همچنین معصوم بودن برای این بزرگواران وجود دارد، مخصوص خود اهل بیت است و برای دیگران قابل اثبات نیست.»*۱

[۱. ولایت فقیه، امام‌خمینی، ص ۱۷۲.]

 

11ae

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)