{شناخت شناسنامه ای امام زمان - شماره 35}

 

با مراجعه به روایات، میشود گفت هیچ لقبی به اندازه «قائم» استعمال نشده... «قیام حضرت مهدی» درخشان ترین فصل زندگی ایشان است.

مهمترین علتِ وصف حضرت به این لقب، این است که ایشان در برابر اوضاع سیاسی و انحرافات دینی و اجتماعی، بزرگترین قیام تاریخ را رهبری خواهد کرد.

حال، آیا دین از سیاست جداست؟!

[الارشاد، مفید، ص۷۰۴، ح۲ / درسنامه مهدویت، ج۱، ص۲۳۰]

 

35a

 

منبع : کانال مهدیاران(Mahdiaran@)