{ویژگی یاران امام زمان - شماره 36}

 

شانه به شانهٔ امام خود با جسارت و شجاعت گام برمی‌دارند. نه تنها در میدان جنگِ سخت که در برابر پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی نیز شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری و عبور از موانع را دارند. همین شجاعت در تصمیم‌گیری باعث می‌شود مشکلات در مقابل ارادهٔ آنان آسان شود؛

از همین رو در روایات این‌گونه توصیف شده‌اند: «آنان در کارزار همانند شیرانی هستند که از بیشه‌های خود بیرون آمده‌اند و هیچ‌چیز جلودارشان نیست. اگر اراده کنند، کوه‌ها را از جای خود بر می‌کنند و از موانع می‌گذرند و خاکریزهای دشمن را یکی پس از دیگری فتح می‌کنند.»*۱

قدرت تصمیم‌گیری آنان در گرو آرامش و قدرتِ ذهن و جسم و علم و تسلط آنان به جوانب امور است. همین عوامل کافی است تا از آنان فرماندهانی توانا بسازد که دشمن را شگفت‌زده و درمانده می‌کند. و این قدرت‌ها جز با اتصال به منبع بی‌پایانِ قدرتِ خداوند و بندگی خالصانهٔ او به‌دست نمی‌آید.

از ما به شما نصیحت: برای داشتن چنین قدرتی (قدرت تصمیم‌گیری آن هم در شرایط بحرانی) راه‌های زیادی وجود دارد اما کوتاهترین و مؤثرین آن نه فقط خواندن مقالات روانشناسی و علمی که اتصال و بندگی خداست. زیرا هرکه برای خدا باشد، خدا برای اوست.

[۱. إلزام الناصب، ص ۱۹۹]

 

36ab

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)