{شبهه شناسی - شماره 20}

 

آیا درست است که مکان سکونت حضرت در جزیرهٔ خضرا است؟

جزیرهٔ‌ خضرا جزیره‌ای است که بر اساس داستان‌های بیان‌شده در برخی منابع، محل اقامت امام زمان و فرزندان ایشان در دورهٔ غیبت کبری است. اما در بررسی منابع می‌بینیم که این نقل‌ها اشکالات متعدد سندی، متنی و تاریخی دارند، به‌طوری‌ که آن‌ها را از اعتبار ساقط می‌کند.

علامه‌ مجلسی در این خصوص می‌گوید: «رساله‌ای که مشهور است به داستان جزیرهٔ خضرا را در هیچ‌کدام از اصول (کتاب‌های روایی) معتبر نیافتم.»

اعتقاد شیعه بر این است که کسی از محل اقامتِ حضرت در دوران غیبت اطلاع ندارد، مگر کارگزاران حضرت.

اسحاق‌بن عمار از امام صادق نقل می‌کند: «برای قائم دو غیبت است؛ در غیبت کوتاه کسی غیر از خواص از شیعیان، از مکان او اطلاع ندارند. در غیبت طولانی نیز تنها خواصی از دوست‌دارانش از مکان او آگاهند»*۱

[کافی، ج ۱، ص ۳۴۰]

 

20ai

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)