{مهدویت و رسانه - شماره 22}

 

بعد از شناخت اصول شستشوی مغزی، لازم است تا با بعضی از روشهای مقابله با این اصول هم آشنا شویم.

✔️ اولین گام، داشتن منابع یا رژیم اطلاعاتی متنوع است.

✔️ گام دوم، حضور موثر در شبکه های ارتباطی، با دیدگاه متفاوت با منبع اصلی است. محدود کردن ذهن، باعث استبداد فکری و تعصب بیجا می‌شود.

✔️ گام سوم، مقایسه و تحلیل دقیق محتوای دریافتی، براساس شواهد و دلایل عقلی ست.

✔️ و گام چهارم که بسیار مهم است، داشتن سواد رسانه ایست.

تحلیل محتوای رسانه ها، قدرت تشخیص ما را تقویت می‌کند و امکان فریب خوردن در مواجه با رسانه ها را به حداقل می‌رساند.

 

22dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)