یکی از وظایف شیعیان پیوسته منتظر آن حضرت بودن است و هر لحظه خود را برای آن واقعه عظیم آماده سازند.

خداوند در قرآن هدف از خلقت انسان را عبادت میداند.

و پیامبر در تفسیر این آیه میفرمایند:

برترین عبادت ها، انتظار فرج است.

[میزان الحکمه ج1 ص394]

 

t1

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)