{از تولد تا امروز - شماره 8}

 

خب بچه‌ها اگه خاطرتون باشه گفتم که به پنج سال اول زندگی امام زمان دورۀ اختفا میگن. امام حسن عسکری در این پنج سال دو وظیفهٔ مهم داشتند:

اول حفظ جان امام زمان در مقابل خلفای عباسی و دوم اثبات وجود فرزندشون و معرفی ایشون به عنوان امام بعدی شیعیان.

علی گفت: با وجود اون همه جاسوسی که محل زندگی امام رو زیر نظر داشتند، چطوری امام زمان رو به شیعیان معرفی کردند؟

_ سختی کار دقیقاً همین‌جا بوده. اینکه جاسوسان خلفا از وجود امام مطلع نشن اما شیعه آگاه بشه.

خب امام این کار رو از چند راه انجام می‌دادند، گاهی با نوشتن نامه به افراد، گاهی با فرستادن گوشت عقیقه فرزندشون برای بعضی شیعیان و دربارۀ افراد خاص و مورد اعتماد با نشون‌دادن فرزندشون به اون فرد یا افراد که قبلاً به اسم چند نفر اشاره کردم.

احمد گفت: معرفی امام با اثبات وجود فرق داره؟

_ نه کاملاً، چون اغلب اون اصحاب خاصی که سعادت دیدن امام زمان در کودکی نصیبشون شده، معرفت بالایی نسبت به امام حسن عسکری داشتند جوری که گفتهٔ حضرت واسشون کافی بوده، اما امام گاهی با کارهایی باعث اطمینان قلبی افراد می‌شدند؛ مثلاً گاهی پاسخگویی به سؤالات اصحاب رو به امام زمان می‌سپردند تا جایگاه و مقام فرزندشون رو به افراد گوش‌زد کنند.

شهاب گفت: پس امام این پنج سال رو در سامرا بودند؟

_ ایشون قطعاً زمان‌های زیادی رو در سامرا بودند، اما مطابق بعضی از روایات و کتاب‌های تاریخی، امام حسن عسکری به‌خاطر شرایط خاص و خطرناک حاکم بر عراق، پسرشون رو به مدینه پیش مادر خودشون فرستادند.

ادامه دارد...

 

8ag

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)