{مهدویت و ولایت فقیه - شماره 35}

 

یکی از وظایف اصلی هر حکومتی حمایت از مردم جامعهٔ خویش و حفاظت از مرزهای کشور می‌باشد. در نظام ولایت فقیه نیز در کنار این موارد یکی از اصولی‌ترین مبانی حاکم، در کنار دیگر مبانی این نظام، حمایت از مظلوم می‌باشد.

جامعهٔ اسلامی در هر حال نسبت به یاری مظلوم و ایستادگی در مقابل استکبار در هر نقطهٔ دنیا که باشد، خود را مسئول می‌داند. مسئولیتی که از احکام اسلامی سرچشمه گرفته و به عبارتی دیگر، جامعه‌ای که در آن احکام اسلام پیاده سازی شده باشد، اصلاً نمی‌تواند نسبت به ظلمی که بر دیگران می‌شود، بی‌تفاوت باشد.

این ویژگی بر اساس روایات، یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های حکومت حضرت صاحب الزمان می‌باشد و جامعه‌ای که در پرتوی ولایت فقیه در حرکت است به این طریق می تواند خود را به نحوی در زمرهٔ یاران حضرت حجت قرار دهد.

 

35ae

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)