{مهدویت و ولایت فقیه - شماره 19}

 

مردم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان حکومت‌ها، نقشی اساسی در تشکیل نظام سیاسی بازی می‌کنند. اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست.

در طول تاریخِ اسلام نیز بارها شاهد بوده‌ایم که گاهی حرکت‌های آغاز‌شده از سوی معصومین به علّت همراهی‌نکردنِ مردم به سرانجام نرسیده است.

پس حضور مردم در صحنه برای هر نظام سیاسی، امری بسیار مهم و اساسی است و اختلاف موجود در این نظام‌ها، به چگونگیِ حضور و جایگاه مردم مربوط می‌شود.

در نظام ولایت فقیه که شخص ولیّ فقیه با ویژگی‌های ذکر‌شده از سوی ائمهٔ معصومین، معیّن می‌شود، مردم نقش اصلی و کلیدی در تحقق حکومت ولایی خواهند داشت، چراکه بدون استقبال و خواست مردم و مشارکت همه‌جانبهٔ آن‌ها حکومت تحقق پیدا نمی‌کند.

افزون‌بر موارد گفته شده، در نظام ولایت فقیه مردم نه تنها با انتخاب افراد در حوزه‌های مختلف، تأثیری مستقیم و غیرمستقیم در تصمیمات کلّی نظام دارند، بلکه می‌توانند با نظارت بر بخش‌های مختلف، تاثیر بسزایی در نحوهٔ صحیح حکومت‌داری حکمرانان داشته باشند*۱

[۱-مقاله حکومت اسلامی۱۳۸۰،ش۱۹]

 

19ae

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)