{یمانی دروغین - شماره 7}

 

جریان احمد بصری، مانند بیشتر فرقه‌های انحرافی، بیشتر از آنکه فرقه‌ای دینی باشد، جنبشی سیاسی است که هدفش ایجاد اختلاف، فتنه و انحراف در کشورهای اسلامی (شیعی) است. همچنین این فرقه برنامه دارد تا با تخریب جایگاه علما و ناکارآمد نشان دادن علوم دینی و حوزه‌های علمیه و تبدیل نیابت عامۀ فقیه به نیابت خاصۀ خود، مردم را از فقها جدا کرده و به گمان باطل خود، زمینه را برای فروپاشی حوزه‌های علمیه فراهم کند.

این جریان یکی از جریان‌های خطرناک درون شیعی است که در دهۀ اخیر بروز و ظهور پیدا کرده و دارای نقشۀ راه و سناریویی از پیش‌ تعیین‌ شده است که آن را از دعوت‌ها و تفکرات انحرافی قبل متمایز کرده و در ردیف جریان‌هایی همچون فرقۀ ضالّۀ بهاییت قرار داده است. برای اثبات سخن بالا به دو نکته اشاره می‌کنیم:

1️⃣ هدف قرار دادن مسائل ضروری و مسلّم در مذهب تشیع؛ برای مثال می‌توان به ایجاد انحراف در عدد ائمۀ معصومین و تغییر مفهوم و دایرۀ عصمت و... اشاره کرد.

2️⃣ تکفیر شیعیانی که با دعوت احمد بصری مخالفت دارند.

 

7af

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)