رهبر انقلاب :

امام زمان حضور دارد و بین مردم است،

انتظار یعنی این آینده حتمی و قطعی است؛ بخصوص انتظارِ یک موجود حیّ و حاضر.

این خیلی مسئلهٔ مهمی است، اینجور نیست که بگویند کسی متولد خواهد شد، کسی به وجود خواهد آمد؛ نه، کسی است که وجود دارد، حضور دارد، دربین مردم است.

در روایت دارد که مردم او را می‌بینند، همچنان که او مردم را می‌بیند منتها نمی‌شناسند.

 

110z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)