{شناخت شناسنامه ای امام زمان - شماره 11}

 

شیعه -و اهل سنت- بر این باورند که پیامبر، بقا و عزت دین اسلام را تا روز قیامت در سایه دوازده خلیفه پس از خود اعلام کرد. اهل سنت در معرفی این افراد ناتوان شدند؛ ولی نزد شیعه، این دوازده خلیفه الهی معلوم و مشخصند. با بررسی تاریخ زندگی ایشان، متاسفانه فشار حکومتهای ظلم باعث شد ولادت آخرین حجت الهی همچون حضرت ابراهیم و موسی مخفیانه اتفاق افتد!

این شکل از ولادت، شک و تردیدهایی را پدید آورد؛ لذا بیشتر اهل سنت، منکر ولادت آن بزرگوارند. علمای شیعه برای اثبات ولادت آنحضرت، تا کنون کتب متعددی نوشته اند...

 

11a

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)