{تربیت مهدوی - شماره 25}

 

آن‌چه در الگوسازی اهمیتِ ویژه‌ای دارد، خود شما هستید؛ زیرا پایه‌های اصلیِ شخصیت در خانواده شکل می‌گیرد و والدین اولین و مهم‌ترین الگوها هستند. پس والدین دو نقش دارند:

❶ خود در رفتار و گفتار، محبت به امام را نشان دهند، زیرا کودک مقلّدی کامل است و آن‌چه در جلوی دید چشم او انجام می‌دهید بر تفکر و رفتار او اثر دارد. در واقع فرزندان آن‌گونه که ما می‌خواهیم نمی‌شوند، بلکه آن‌گونه که عمل می‌کنیم، می‌شوند.

❷ والدین الگوهای مناسب را به فرزند معرفی کنند و برای گرایش به الگوهای مثبت (به صورت غیرمستقیم) زمینه‌سازی کنند و فرزندشان را با کسانی آشنا کنند که عاشقِ حضرت هستند.

همیشه در الگوسازی از اکسیر محبت استفاده کنید. نباید او را مجبور به دوستی با کسی کنید. فقط باید مراقب باشید تا فرزندتان هر کسی را به عنوان قهرمان و الگوی خود قرار ندهد.

 

25ah

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)