{منجی در ادیان - شماره 9}

 

آیا میدانستید یهودیان در نمازهای سه گانه ی خود که هر روز صبح، عصر و شب می خوانند(و دارای بیش از 18 بند است) یکی از دعاهایشان مختص سریعتر آمدن ظهور ماشیح است؟ و یک فرد یهودی؛ هم در اصول ایمان و هم در نمازهایش مرتباً با این قضیه درگیر است؟!

آیا ما نسبت به منجی و موعود نهایی - که همه ی پیامبران چشم انتظارش و زمینه ساز حکومتش بودند - چنین هستیم؟!

[منجی در ادیان، زواردهی، ص59]

 

9d

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)