{مهدویت و ولایت فقیه - شماره 6}

 

حفظ کشور اسلامی دربرابر تهاجمات نظامی و فرهنگی از لحاظ عقلی، کاری واجب است اما به طورِ ‌قطع این‌کار بدون وجود حکومتی واحد (که از دین، دنیا، عزت، منافع، احکام و اهدافِ ارزش‌های اسلامی در برابر دشمنان اسلام حفاظت کند) میسّر نیست.

بنابراین ایجاد حکومت اسلامی و قرار داشتن شخصی آگاه به مسائل اسلام در رأس آن که بتواند تمام این موارد را رعایت کند از بدیهی‌ترین مسائل عقلی است.

این امر آن‌قدر مهم است که اگر انجام نگیرد، نتیجه‌ای جز بیراهه رفتن و دور شدن مردم از اهداف اصلی اسلام و بروز و ظهور انواع ناهنجاری‌ها و مشکلات در جامعه ندارد.

به بیراهه رفتن جامعه کافیست تا جامعهٔ بشری، روز‌به‌روز بیشتر در باتلاق گناه و اشتباه غرق و از رسیدن به سر‌منزل مقصود و حکومت واحد جهانی، تحت حاکمیت آخرین منجی بشری دور شود.*۱

[۱- ولایت‌فقیه ویژهٔ جوانان، محمدرضا اکبری، انتشارات مسجد مقدس جمکران]

 

6ae

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)