{مهدویت و رسانه - شماره 12}

 

در دنیای امروز، رسانه حرف اول را در جذب مخاطب می‌زند. ما هم می‌توانیم روزی مهدویت را به حرف اول رسانه های دنیا مبدل کنیم. اما برای انجام این کار، باید محتوای رسانه ای قوی تولید کنیم، تا بتوانیم بر روی افکار مخاطب اثرگذاری داشته باشیم.

امامت و مهدویت (به عنوان محتوا)، دارای منابع قوی و با اعتبار بالا هستند و برای انتشار آن و جذب مخاطب، تنها باید به کار تخصصی و انتخاب رسانه مناسب، توجه بالایی داشت.

منطق و استدلال نیز در معارف مهدوی، دارای جایگاه ویژه ای است؛ غالب موضوعات مهدوی از جمله وجود منجی، امامت و... به راحتی قابلِ استدلال عقلی است.

در مورد جاذبه های عاطفی نیز می‌توان به امید بخش بودن معارف مهدوی، محبت امام، انتظار و... اشاره کرد.

با وجود این موارد و با رعایت نحوه ارائه پیام، متناسب با محتوا، به سادگی می‌توان بالاترین اثرگذاری را بر جامعه مخاطب داشت.

 

12dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)