{یمانی دروغین - شماره 27}

 

در پیام‌های قبلی، برخی از ادعاهای «احمد الحسن» را مطرح و دلایلی هم در ردّ آن‌ها ذکر کردیم. برخی از این ادعاها به قدری مضحک هستند که نیازی به اتلاف وقت برای ردّ آن‌ها نیست. از جملهٔ این ادعاها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

«احمد الحسن» معصوم است، اما نه به این معنی که خطا نکرده باشد!

هم‌چون حضرات نوح، ابراهیم، موسی و عیسی، خدا برای «احمد الحسن» هم دعوت ویژه فرستاده است!

پیامبرانی مثل اشعیا، ارمیا، دانیال و یوحنا علی‌نبیناوآله‌وعلیهم‌السلام، مردم را به آمدن «احمد الحسن» بشارت داده‌اند!

خون امام حسین علیه‌السلام به‌خاطر خدا و پدرش و «احمد الحسن» ریخته شده است. کسی که به او ایمان نیاورد وارد جهنم می‌شود!

«احمد الحسن» شبیه حضرت عیسی اما برتر از حضرت عیسی روح‌القدس است!

«احمد الحسن» گوسفندی است که در خواب یوحنا قیام کرده است!

«احمد الحسن» یونس را از شکم ماهی نجات داده است!

«احمد الحسن» سنگی است که کشتی نوح را نجات داده است!

«احمد الحسن» باغی از باغ‌های بهشت و همان حجرالاسود است!

 

27af

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)