{نقش ایرانیان در ظهور - شماره 2}

 

شاید این موضوع ذهن شما را هم درگیر کرده باشد که چرا هر وقت اخباری از خاورمیانه به گوشمان می‌رسد از درگیری و ناآرامی حکایت دارد یا اینکه چرا در این منطقه اتفاق‌های زیادی رخ می‌دهد؟

با مطالعه در حوزهٔ واقعهٔ ظهور متوجه می‌شویم که باوجود مواجهۀ کل جهان در امر ظهور، ۵ منطقه به‌طور مستقیم در این امر درگیر می‌شوند و نقش مثبت یا منفی در آن دارند. این ۵ منطقه عبارتند از: شامات (شامل سوریه، اردن، لبنان و فلسطین کنونی)، عراق، حجاز، یمن و ایران؛ این مناطق بخش بزرگی از خاورمیانه را تشکیل می‌دهند؛ حال دلیل اهمیت روزافزون این مناطق را بهتر متوجه می‌شویم. اما مأموریتی که برعهدۀ ایرانی‌ها گذاشته شده ‌است چیست؟

طبق روایات، ایرانی‌ها در جریان ظهور در دو مرحله نقش بسزایی دارند: ابتدا زمینه‌سازی برای ظهور و سپس همراهی و اتصال آن‌ها به دولت امام زمان

باید از خودمان بپرسیم که واقعاً چقدر برای یاری آن خورشید فروزان آماده شده‌ایم؟ آیا وقت آن نرسیده است که قدمی برداریم تا در روز وعده‌داده‌شده، سرافکنده و شرمنده نباشیم؟*۱

[۱. اسماعیل شفیعی‌سروستانی، دانشستان سرزمین‌های درگیر در واقعۀ شریف ظهور، ج ۱]

 

2ac

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)