{ویژگی یاران امام زمان - شماره 26}

 

یاران امام از برترین بندگان خدا هستند. همان‌هایی که قرآن کریم در وصفشان می‌فرماید: «ای اهل ایمان! هرکس از شما از دینش برگردد خدا به زودی گروهی را می‌آورد که آنان را دوست دارد و آنان هم خدا را دوست دارند. در برابر مؤمنان فروتنند و در برابر کافران سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌ترسند.»*۱

امام صادق در تفسیر این آیه فرمودند: «تواضع و فروتنی، اصل و اساس هر شرف و خیر و دارایی فراوان و مرتبه‌ای بسیار بلند است.»*۲ این همان ویژگی شاخص یاران امام زمان است.

یاران حضرت متواضع و فروتن هستند و بدون هیچ چشم‌داشتی به دیگران نیکی کرده و سخاوتمندانه از خطای اطرافیان چشم‌پوشی می‌کنند. هرجا قدم می‌گذارند، قلوب دیگران را فتح و همه را عاشق و شیدای خود می‌کنند. اگر تواضع و فروتنی جایی در زندگی ما ندارد تا دیر نشده باید فکری به حال خود بکنیم. مبادا امام ظهور کنند و ما از قافلۀ یاری حضرت جا بمانیم.

[۱. آیۀ ۵۴ سورۀ مائده؛ 2.تفسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام ج ۴، ص ۹۸]

 

26ab

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)