{مهدویت و ولایت فقیه - شماره 8}

 

یکی از مباحث مهم که باید درباره‌اش صحبت کنیم، ویژگی‌های فقیه جامع‌الشرایط است. باید ببینیم آیا می‌توان هر فقیهی را به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط در نظر گرفت؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بدانیم که مجتهد یا فقیه در اصطلاح به فردی گفته می‌شود که در علم فقه به رتبۀ اجتهاد رسیده باشد؛ یعنی توانایی استنباط احکام شرعی از منابع معتبر را داشته باشد اما آنچه از روایات برداشت می‌شود این است که فقیه جامع‌الشرایط باید از یک‌سو، تمام بخش‌های اسلام را به‌طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوی دیگر حدود و ضوابط الهی را در همۀ زمینه‌ها رعایت کند و از هیچ کدام تخطی نکند.

همچنین فقیه باید استعداد و توانایی مدیریت و کشورداری را داشته باشد تا بتواند در نبود ولیّ معصوم جامعه را به خوبی اداره و آن را به سمت هدف نهایی‌اش هدایت کند.*۱

[۱. وسائل‌ الشیعه، ج ۱۸، ص ۹۹؛ کتاب البیع، امام‌خمینی، ج ۲، ص ۴۸۰.]

 

8ae

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)