{غرب و مهدویت - شماره 26}

 

ذهنتان را فراتر از آن ببرید که تنها متنی را بخوانید که دیگران نوشته و تحلیل کرده اند. در پیام های قبلی خواندید که حزب شیطان، در گذشته چه تحلیلی از جامعه ما داشت و چطور تلاش کرد تا منافقانه مدیریت را به دست بگیرد. اما چرا منافقانه؟ مگر مستقیم نمی‌توانست؟!

غرب خوب می‌دانست در جامعه ای که مردم، گوش به فرمان افرادی آگاه و باهوش چون میرزای شیرازی هستند، هیچ وقت نمی‌تواند مستقیم وارد میدان شود. از طرفی آنها می‌دانستند که ولیعهد، چقدر بی اراده است و با ترور شاه به راحتی قدرت را به آنها تقدیم می‌کند. این وضعیت همان چیزی بود که امکان مدیریت منافقانه صحنه را به حزب شیطان، که حالا در قالب فراماسونری در آمده بود، می‌داد. در همین اوضاع، عین الدوله‌ی فراماسون، که کاملا اتفاقی داماد مظفرالدین شاه شده بود، به مقام صدراعظمی رسید.

وقتی امام در جایگاه حکومت و حاکمیت نباشد، دشمنان از فرصت استفاده کرده و با نااهلان جای او را پر خواهند کرد.

 

26ff

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)