{منجی در ادیان - شماره 10}

 

مرحله اول: سه صدا به گوش می رسد "صدای فریاد! صدای رئیس فرشتگان و صدای شیپور بلند" که هر سه در تمام عالم شنیده میشود، در این هنگام مسیح در آسمان پدیدار می شود.

مرحله دوم: ظهور ضدّ مسیح یا مسیح دروغین! او از شیطان قدرت می گیرد. دچار کفر گویی خواهد شد! با مقدسات میجنگد، ایمان داران را میکُشد رمز و علامت او 666 است.

مرحله سوم: دوره مشکلات است. جنگ ملتها با یکدیگر، زمین لرزه، کشتارها، طاعون، مرگ دریا، نابودی گیاهان...

مرحله چهارم: مسیح با تمام ایمان داران به زمین برمیگردد. خداوند از آسمان آتشی میریزد که تمام لشگریان ضد مسیح نابود شوند.

مرحله پنجم: مسیح هزار سال بر زمین حکومت میکند و رحمت، محبت، عدالت، سلامتی در همه جا گسترش پیدا میکند.

مرحله ششم: پس از هزار سال "سلطنت شیطان" از بندها رها میشود و به سرعت بی ایمانان را جمع آوری و قصد جنگ میکند اما در این نبرد موفق نخواهد شد.

مرحله هفتم: دنیای جدید آفریده میشود و از شیطان و گنهکاران اثری نمی ماند.

(متون خلاصه شده است.)

[مکاشفه یوحنا، در قسمت رساله ها افق حوزه، ص8،سال3،شماره 23]

 

10d

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)