{علائم ظهور - شماره 9}

 

1- یمانی :

در بیشتر روایات ائمه، از این واژه استفاده شده است. امام باقر در پاسخ به این سوال که : چه زمانی قائم شما ظهور خواهد کرد، فرمودند: « هنگامی که مردان شبیه به زنان شوند... و سفیانی از شام و یمانی از یمن قیام کند... »

2- منصورالیمانی :

امام باقر فرمودند: « ... سپس منصور یمانی همراه سپاهیانش از سوی صنعا به سوی آنها رهسپار می شود. » (همچنین «منصور» نیز به کار برده شده)

3- خلیفه الیمانی :

از ارطاه چنین نقل شده: « در زمان آن پیشوای یمانی (خلیفه الیمانی) که استانبول و روم به دست او فتح می شود، دجال ظهور می کند... »

4- قحطانی :

که ظاهرا یکی از نَسَب تیره های مختلف یمن، قحطان است.

[تأملی در نشانه های ظهور، ص 70-79]

 

9c

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)