استاد رائفی پور :

هدف این انقلاب این است که منجر به ظهور گردد و طبق گفته‌های امام خمینی این امر شامل سه مرحله بوده؛

۱) بیرون راندن شاه از کشور

۲) تشکیل انقلاب اسلامی

۳) تحویل حکومت به صاحب اصلی آن که همان امام زمان است.

امروز مرحلهٔ اول و دوم محقق شده و مشکل‌ترین کار رسیدن به مرحلهٔ سوم است که این مستلزم یک دولت اسلامی است چرا که دولت اسلامی جامعه را اسلامی می‌کند و جامعهٔ اسلامی تمدن اسلامی را محقق می‌سازد و این تمدن سبب شکل‌گیری یک موج جهانی خواهد شد.

[سخنرانی؛ شاخصه‌های انقلابی‌گری]

 

152z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)