{غرب و مهدویت - شماره 11}

 

به نظر شما این سفسطه نیست؟! می دانستید سفسطه ریشه در همین تفکر دارد؟!

در یونان باستان عده ای خود را استاد فلسفه میدانستند! و از قضا در فن بیان و خطابه هم ید طولی داشتند. این افراد تفکرشان بسیار تاریک بود: «هر آنچه در محیط خارج می بینید و حتی درک میکنید، واقعی نیست و فقط ذهن شماست که آن را ساخته است.» اصولا چون تعریفی برای حقیقت نداشتند، آن را نفی می کردند، و با مغلطه و سفسطه مکتب خودشان را ترویج میکردند.

نام مکتب آن ها سوفسطایی بود. سوفسطایی یکی از تفکرات تاریک اما پر مخاطب دوران هلنیسم بود.

آری، دوری از مکتب ولایت الهی نتیجه ای جز پیوستن به این مکتبهای شیطانی ندارد. ای کاش قدر ولایت الهی را بدانیم.

[اولین موج نسبی گرایی در تاریخ فلسفه]

 

11ff

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)