{امام مهدی در کلام علما و بزرگان - شماره 3}

 

انتظاری که از آن سخن گفته اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست!

ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم. انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان برای آن هدف، قیام خواهد کرد، آماده کردن.

آن انقلاب بزرگ تاریخی...

[مقام معظم رهبری 81/7/30 - 87/5/27]

 

3k

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)