از کسی که مأیوس است در شگفتم، در حالی که استغفار با اوست.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

12u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)