{امام زمان از منظر روایات - شماره 8}

 

از ویژگی های حضرت مهدی این است که پیامبر اکرم فرمودند:

بهشت مشتاق چهار نفر از خاندان من است که خداوند آنها را دوست دارد و مرا به دوستی با آنها فرمان داده است:

1- علی بن ابیطالب علیه السلام

2- حسن علیه السلام

3- حسین علیه السلام

4- مهدی عجّل الله فرجه که پشت سرش، حضرت عیسی نماز خواهد خواند...

[اثباة الهداة 7/103]

 

8f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)