خوشا به حال کسی که به یاد معاد بود، برای حساب کار کرد.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

9u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)