{جهان در عصر ظهور - شماره 36}

 

خدا کند که زمستانِ دل بهار شود

بهارِ پُر گل و سبزینه زودتر برسی

تربیت یکی از ابزارهای موثر در پرورش موجودات است. با تربیت می‌توان افراد را به صورت دلخواه پرورش داد. پس انسان می‌تواند با تربیتِ صحیح، به سوی کمال قدم بردارد یا در اثر سوءتربیت به سوی نابودی برَود. زیرا تربیت در روح و روان انسان‌ها اثری مستقیم دارد.

می‌توان موارد زیر را از مهمترین عوامل تاثیرگذار در تربیت دانست: خانه و خانواده، محیط مدرسه(محل یادگیری و آموزش)، محیط جامعه ای که فرد در آن زندگی می‌کند.

در دولت کریمه سه عامل بالا در بهترین حالت است، بنابراین تربیت به بهترین نحو و طبق برنامه‌های صحیح دین صورت می‌گیرد؛ در نتیجه بخل، کینه، حسد، بدرفتاری و دیگر رذایل اخلاقی در جامعه از بین می‌رود و جایش را بخشندگی، محبت و سایر ویژگی های اخلاقی مثبت پُر می‌کند. در این حالت انسان‌ها از نظر روحی و جسمی رشد پیدا کرده و به کمال می‌رسند.

أَیْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِی مِنْهُ یُؤْتَی.

کجاست آن باب الهی که از طریق او می‌توان به خدا رسید؟

 

36ad

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)