{دولت کریمه امام عصر - شماره 3}

 

امام باقر فرمودند :

هرگاه قائم ما قیام کند دست خود را بر سر بندگان خدا می کشد و با این کار خِرَدهای آنان را متمرکز می کند و اخلاق آنان را تکمیل می کند.

امام صادق خطاب به شیعیان :

شما ایمانتان را کامل نمیکنید تا قائم ما خروج کند، پس آن زمان خدا عقل های شما را جمع میکند و سپس مومنین کامل میشوند.

[کتاب دولت کریمه]

 

3g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)