{علائم ظهور - شماره 39}

 

آنچه می‌خوانید فقط از احادیث معتبر است:

ندای آسمانی را شرق و غرب عالم میشوند؛ یعنی تمام اهل زمین. جالب تر اینکه هر کس به زبان مادری اش میشنود. دوری یا نزدیکی در آن معنایی ندارد؛ از دور میشنوند همانطور که از نزدیک میشنوند.

صدا برایشان غیرمنتظره و هولناک است؛ افراد خواب، با شنیدن آن بیدار می‌شوند! [ایستاده می‌نشیند‌! و نشسته می‌ایستد!] پس از آن، در ابتدا مردم کُرنش کرده و ایمان می‌آورند، اما امان از فتنه شیطان! ۹ حدیث معتبر به دست ما رسیده که بعد از ندای آسمانی، ابلیس ندا می‌دهد و...

[منابع در ندای آسمانی، زمانی، ص۱۲۴]

 

39c

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)