{جهان در عصر ظهور - شماره 1}

 

در عصر کنونی، دشمنان بشریت که منجی موعود را برای حیات و قدرت استکباری خود خطرناک می‌دانند، در تلاش‌اند افکار و عقاید انحرافی خود را در جامعهٔ جهانی ترویج داده و انحرافات فرهنگی ایجاد کنند. به همین دلیل لازم است که با حقیقت منجی موعود و حکومت عدل او در عصر ظهور بیشتر آشنا شویم.

واژهٔ آخرالزمان در معنای لغوی خود شامل عصر ظهور نیز می‌شود. اگرچه زمان ظهور نیز بخشی از آخرالزمان است اما کاربرد این تعبیر بیشتر مربوط به عصر رسالت پیامبر اسلام تا قبل از ظهور است.

در این سِری پیام‌ها ابتدا عصر ظهور را از دیدگاه ادیان الهی و غیر الهی و سپس براساس قرآن و روایات اهل سنت بررسی خواهیم کرد و در مرحلهٔ بعد به موضوع مهم و اساسی چگونگی حکومت‌داری حضرت و مسائل اجتماعی در عصر ظهور می‌پردازیم.

 

1ad

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)