{اخلاق مهدوی - شماره 10}

 

متاسفانه امروزه یکی از معضلاتی که در جامعه ما رواج پیدا کرده، بی عفتی و بی حیایی است. اما آیا راه چاره ای وجود دارد یا فقط باید تحمل کرد؟

امیرالمومنین میفرمایند: «هر آن کس که عقل دارد، عفاف می ورزد؛ زیرا منشاء هر دو صفت، حرکت به سوی تعادل است.»

[میزان الحکمه، ج ۶، ص ٣۶٢]

جمله بالا کلام امام معصوم است، آن را جدی بگیریم.

پاکدامنی برای یک منتظر، مانند داشتن سواد برای یک فرد فعال در جامعه است. با دعا و زمینه سازی (که پاکدامنی یکی از شروط آن است) برای ظهور حضرت، می توانیم این اتفاق فرخنده را جلو بیندازیم.

 

10bb

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)